[Trans] 130906 – Nữ diễn viên Kim YooJin nói về Jaejoong


Reporter (from 00:19): Nhưng Kim Yoonjin-ssi đã nói rằng điều làm cô ấy vui là Kim Jaejoong-ssi chứ không phải là giải thưởng

Kim Yoonjin: Người ngồi bên cạnh tôi là Kim Jaejoong-ssi. Tôi nghĩ hình như tôi đã được quay lên màn ảnh rất nhiều lần nhờ cậu ấy. Tôi đã có được một chỗ ngồi tốt (cười). Oh cậu ấy rất tuyệt. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy nhưng chúng tôi đã nói chuyện. Cậu ấy rất tốt bụng. Cậu ấy còn đi lấy nước cho tôi nữa.

Video Uploader: JJYCJS YJJ
Translated by Hannah @ PrinceJJ
Shared by PrinceJJ

Vtrans by Crystal@KJJlovers