[HQ PICS] 120225 Jaejoong tại “The Day” – tour vòng quanh các rạp chiếu phim


Photobucket

Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Món quà bất ngờ dành cho Jaejoong tại sân khấu chào mừng ngày 26/02/2012 (via @Doctor126)
Những dòng ghi trên tấm banner: “Chúng tôi vô cùng vui mừng chào đón Kyung-tak! Chúng tôi ủng hộ anh ~ Hwaiting aja aja!” (translation credit: @The_Little_Pear)

Credit: Studio_Jay ; Nightmare ; Likeahero ; DC ; DC rol rol ; Cong ; Nameless.er.ro ; @Doctor126 ; Nightmare ; Oppanezid.com; as tagged

Shared by PrinceJJ + KJJlovers

4 thoughts on “[HQ PICS] 120225 Jaejoong tại “The Day” – tour vòng quanh các rạp chiếu phim

Comment on post/ Bình luận cho bài viết

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s