[INFO] 120527 Jaejoong trong Dr. Jin là chủ đề nóng tại Hàn và trên thế giới


No. 1 twitter trend tại Singapore

Photobucket

No. 2 Twitter trend tại Peru

Photobucket

Những từ được tìm kiếm nhiều nhất trên Nate

“Kim Jaejoong” và “Kim Jaejoong Dr. Jin

  PhotobucketPhotobucket

Vẫn là chủ đề nóng sau 6 và 16 giờ kể từ khi tập đầu tiên được phát sóng

PhotobucketPhotobucket

Credit: PrinceJJ + LetsflyJJ | Shared by: PrinceJJ

Comment on post/ Bình luận cho bài viết

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s