[FANCAMS] 120630 JYJ Membership Week – Fanmeeting With Japanese Fans


Jaejoong trình bày “Living Like A Dream”

Fanboy của Jaejoong hét lên “Saranghyeyo Jaejoong” + Jaejoong hát một chút ca khúc “I’ll Protect You”

Hình phạt khi thua trò chơi dành cho Jaejoong: Mặc bộ đồ thể thao đỏ trong Rooftop Prince & Nhảy theo nhạc Trot

Credit: Mayu0126 (streaming)   (uploader)

In Heaven

Be My Girl

JYJ Last Talk

Credit: 703Sugar | Shared by PrinceJJ

Re-shared by: KJJlovers

Comment on post/ Bình luận cho bài viết

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s